Tarieven

Informatie

RPH Advocaten werkt op basis van uurtarieven, op basis van vaste prijsafspraken en op basis van een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand.


Tarieven

Het standaard (netto) uurtarief is afhankelijk van het belang van de zaak en het specialistenniveau.

Het uurtarief van een advocaat varieert van €165,- tot maximaal €250,- per uur.

Bij letselschade is gratis rechtshulp mogelijk.


Overige zaken

Voor contracten, standaard procedures en behandeling bezwaarschriften kan, na een inschatting van de werkzaamheden, een vaste prijs worden afgesproken.

Voor het voeren van gerechtelijke procedures wordt steeds het standaard uurtarief in rekening gebracht en/of het tarief van de voor u ingeschakelde specialist. Natuurlijk gebeurt dit laatste na overleg met u.

Opbouw kosten

De tarieven zijn exclusief eventuele deurwaarderskosten, griffierechten, 6% kantoorkosten en omzetbelasting (BTW).Voor de inschakeling van specialisten wordt desbetreffend (hoger) uurtarief doorberekend aan u.

Zie hiervoor ook de algemene voorwaarden.


On- of minvermogend

Als u on- of minvermogend bent kan voor het advies of de procedure een rechtsbijstandvergoeding van de Raad voor de Rechtsbijstand voor u worden aangevraagd. U dient dan wel een eigen bijdrage te betalen. Of u in aanmerking komt voor een toevoeging en hoe hoog uw eigen bijdrage is, is afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen. U kunt dit vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/inkomensnormen.

Als u in aanmerking komt voor een toevoeging, krijgt u eveneens een korting op het griffierecht in het geval dat u een gerechtelijke procedure moet voeren.


Vrije advocaatkeuze rechtsbijstand

Bezitters van een rechtsbijstandsverzekering mogen een beroep doen op een advocaat naar eigen keuze in geval van een administratieve of gerechtelijke procedure. Het maakt hierbij niet uit of er wel of niet een advocaat verplicht is.