Advocaat - mr. ing. J.E.A. (Janneke) Hendrix

Studeerde Nederlands recht aan de universiteit Maastricht. Voor aanvang van haar rechtenstudie heeft zij Technische Bedrijfskunde gestudeerd in Eindhoven. Vanaf maart 2011 is zij werkzaam in de advocatuur. Naast haar werk als advocaat heeft zij enige tijd een functie als Commissaris bij een Limburgse woningcorporatie vervuld. Voordat zij zich in 2016 aan RPH Advocaten verbond, heeft zij hieraan voorafgaand werkervaring opgedaan bij een tweetal andere middelgrote Limburgse advocatenkantoren.

Janneke houdt zich bezig met verbintenissen- en goederenrecht in het algemeen en heeft met name affiniteit met het personen- en familierecht en burenrecht. Daarnaast interesseert zij zich voor (privaatrechtelijk) bouwrecht. Door haar technische achtergrond is zij bij uitstek uw sparringpartner in (privaatrechtelijke) bouwgeschillen.